Όμηρος

Author details

Born:
Jan. 14, 900
Died:
Jan. 14, 800

External links

Ο Όμηρος είναι ο δημιουργός των ποιητικών έργων της Ιλιάδας και της Οδύσσειας, από τα πρώτα κείμενα της Ιστορικής περιόδου της αρχαίας Ελλάδας, γνωστών ως «Ομηρικά Έπη». Η Ιλιάδα αποτελείται από 15.693 στίχους και αναφέρεται στις τελευταίες πενήντα μία, αποφασιστικής σημασίας ημέρες του πολέμου της Τροίας, ο οποίος συνολικά διήρκεσε, σύμφωνα με τον μύθο, 10 χρόνια. Η Οδύσσεια αποτελείται από 12.110 στίχους και περιγράφει τον δεκαετή αγώνα του Οδυσσέα για τον νόστο (επιστροφή στην πατρίδα του Ιθάκη μετά την κατάληψη της Τροίας).

Η γλώσσα των κειμένων είναι η ομηρική ελληνική, μια λογοτεχνική γλώσσα με ανάμειξη χαρακτηριστικών από την ιωνική και την αιολική διάλεκτο με κύρια επιρροή την ανατολική ιωνική διάλεκτο. Πολλοί ερευνητές πιστεύουν ότι αρχικά τα ποιήματα μεταδόθηκαν προφορικά.

Homer (Ancient Greek: Ὅμηρος) was an ancient Greek author and epic poet. He is the reputed author of the Iliad and the Odyssey, the two epic poems that are the foundational works of ancient Greek literature. He is regarded as one of the greatest and most influential authors of all time. The Homeric epics were the greatest influence on ancient Greek culture and education. From antiquity until the present day, the influence of Homeric epic on Western civilization has been great, …

Books by Όμηρος